НОВА ГРУПА ПО AFRICAN DANCE

SalsaXpression Dance Studio с гордост Ви кани да откриете новия танцов сезон с най-добрата преподавателка по африкански танци в България. Часовете ще Ви въведат в основните стъпки, движенията на тялото и интерпретацията на африканската музика и ритъм.

02.11.3013 – Зала 2
12:00-13:00 Африкански танци с Аиша Джоко (НОВА ГРУПА)
Важно! Не е нужно да имате партньор. Елате с усмивка и чифт удобни обувки.

1 урок – 7 лв
10 урока – 55 лв*

Ако закупите карта за 10 посещения, първият урок е БЕЗПЛАТЕН!

SalsaXpression DS
Бул. Мария Луиза 47,
София

За повече информация +359 886 571 471

SalsaXpression Dance Studio proudly welcomes you to the start of a new season with Bulgaria’s Best AFRICAN DANCE Instructor. This class will be an introduction into the Basic Steps, Body Movement And Interpretation of African Music and Rhythms

02.11.2013 – Зала 2
12:00-13:00 АFRICAN DANCE WITH AISHA JOKO (НОВА ГРУПА)

1 lesson @ 7 лв
10 lessons @ 55 лв*

If you buy a card for 10 lessons, the first lesson is FREE!

NB! A partner is not required, just bring a smile and a pair of comfortable shoes.

SalsaXpression DS
Bul. Maria Luiza 47,
Sofia

For more information contact us @ +359 886571741
https://www.facebook.com/events/637734009582817/

Written by

created by Team Salsaxpression

No Comments Yet.

Leave a reply